O nas

W bibliotekach, archiwach, muzeach, w zbiorach instytucji i osób prywatnych znajduje się wiele niezwykłych dzieł. Z miłości do historii, kultury i sztuki odnajdujemy te skarby i pokazujemy je w naszych albumach.

Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza opracowała kilkadziesiąt albumów w trzech seriach wydawniczych: Skarby Kultury i Literatury, Polskie Powstania Narodowe, Wielcy Polacy.

Każdy album wydawany jest w niewielkim nakładzie, egzemplarze są numerowane, i wyposażone w specjalny certyfikat wydrukowany na papierze wodnym. Do wydania użyte są najszlachetniejsze materiały drukarskie i introligatorskie, jakie tylko są dostępne na rynku europejskim. Wszelkie prace są realizowane w Polsce, a większa ich część jest wykonywana ręcznie. Każdy album jest szyty i oprawiany w ekologiczną skórę sprowadzaną z Italii, zaś tytuł jest tłoczony złotem. Wzorem starych ksiąg brzegi kart są złocone.

Albumy mające charakter kolekcjonerski mogą być nie tylko ozdobą każdej biblioteki, ale niepowtarzalnym prezentem na wiele okazji, takich jak: ślub, pożegnanie z pracy, komunia, urodziny, imieniny itp. Możemy także stworzyć specjalny album dedykowany firmie bądź instytucji.

 

Wojciech Kossak

Wojciech Horacy Kossak przedstawiciel historyzmu w sztuce, malarz i batalista. Był synem Juliusza i Zofii z Gałczyńskich. Rozwinął i wzbogacił dorobek malarski oraz sławę swojego ojca. Jego najsłynniejszym dziełem jest Panorama Racławicka, którą namalował razem z Janem Styką. Jest również autorem niezliczonych dzieł o wymowie patriotycznej. W pierwszej części albumu prezentujemy mało znaną wersję oryginalną Wspomnień samego Wojciecha Kossaka (1913). W drugiej części przedstawiamy wybór obrazów malarza. Jako, że Wojciech Kossak namalował blisko 3000 obrazów możemy jedynie zaprezentować w albumie niewielką część tego interesującego dorobku. Wydanie w potrójnej wersji językowej (j. polski, j. angielski, j. niemiecki). Więcej…

 

 

Wielkopolska. Album widoków.

Wielkopolska (łac. Polonia Maior) to historyczna dzielnica środkowej i zachodniej Polski, rozciągająca się w dorzeczu środkowej i dolnej Warty. W naszym albumie przedstawiamy widoki najważniejszych miejsc Wielkopolski poczynając od najstarszego pochodzącego z 1509 roku aż po fotografie pałaców i dworów z 1912 roku. Prezentujemy ponad 360 obiektów (380 reprodukcji), część z nich znikła bezpowrotnie z krajobrazu Wielkopolski, niektóre niszczeją, ale wiele zostało odrestaurowanych i obecnie cieszą właścicieli, okolicznych mieszkańców i turystów. Niniejsza publikacja pokazuje jak piękną krainą była i jest Wielkopolska. Album wydany jest w potrójnej wersji językowej (j. polski, j. angielski, j. niemiecki). Więcej…

 

Jacek Malczewski

Jacek Malczewski to jeden z najbardziej znanych polskich malarzy, najwybitniejszy przedstawiciel symbolizmu w polskiej sztuce przełomu XIX i XX wieku. Jego twórczość już za życia była doceniana. Wyrazem tego oprócz licznych nagród była publikacja książkowa Jacek Malczewski – Dzieła ukazująca jego obrazy jako ilustracja tekstów poetyckich Lucjana Rydla, Juliusza Słowackiego i Teofila Lenartowicza. W pierwszej części naszego albumu przedstawiamy reprodukcję tego dzieła przechowywanego w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.W drugiej zamieszczamy wybór obrazów Jacka Malczewskiego, starając się, aby każdy z jego wątków twórczości był reprezentowany. Prezentujemy zarówno te dzieła, które znajdują się w programie obowiązkowym każdej wystawy mu poświęconej, jak i te, które rzadko opuszczają mury muzeów. Album wydany jest w podwójnej wersji językowej (j. polski, j. angielski). Więcej…

 

Górny Śląsk. Album widoków

Górny Śląsk. Album widoków. prezentuje w porządku chronologicznym wybór widoków górnośląskich od końca XV do końca XIX wieku, z zamysłem przedstawienia jak największej liczby miejscowości, które w ciągu czterech stuleci doczekały się swoich wizerunków. Prezentujemy 230 reprodukcji rysunków i grafik takich autorów jak: Michael Wolgemut, Friedrich Bernhard Werner, Carl Friedrich Stuckart, Friedrich Gottlob Endler, Ernst Wilhelm Knippel oraz artystów związanych z Alexandrem Dunckerem. Album wydany jest podwójnej wersji językowej (j. polski, j. niemiecki). Więcej…

 

 

 

Portret Polaków XIX wiek

XIX wiek szczególnie odznaczył się w historii Polski, gdy w wyniku rozbiorów zniknęła ona z mapy Europy. Ówcześni mieszkańcy starego kontynentu z dużą sympatią odnosili się do Polaków, a w wielu XIX wiecznych albumach można odnaleźć fascynację ubiorem zarówno polskiej szlachty, jak i mieszczaństwa czy chłopów. Ponieważ wtedy za Polaków uznawano wszystkich mieszkańców terenów od Dźwiny i Dniestru na wschodzie po Odrę na zachodzie, możemy oglądać nie tylko portrety etnicznych Polaków, ale także Litwinów, Rusinów i Kozaków. W naszym albumie prezentujemy 187 obrazów i grafik takich artystów jak: Jan Lewicki, Ksawery Prek, Kajetan Kielisiński, Wojciech Gerson, Jan Piotr Norblin i Walery Eliasz. Oglądając dzisiaj portrety ludzi z tamtych lat możemy przeżyć fascynującą przygodę spotkań z pięknem, które przemija i z pasją, która pozostawia niezatarty ślad. Album w podwójnej wersji językowej (j. polski, j. angielski). Więcej…

 

Pałace i rezydencje Dolnego Śląska

 

Dolny Śląsk to część historycznej krainy Śląska, położona w południowo- zachodniej Polsce nad środkową Odrą. W drugiej połowie XIX wieku berliński księgarz i wydawca Alexander Dunker i jego zespół rysowników opracował 960 widoków siedzib arystokratycznych, w tym 227 to domy, dwory, pałace i zamki, które w drugiej połowie XIX w. znajdowały się w granicach ówczesnego Śląska. W naszym opracowaniu przedstawiliśmy 202 widoki pałaców i rezydencji Dolnego Śląska uporządkowane alfabetycznie według obecnych powiatów. Wydanie w podwójnej wersji językowej (j. polski, j. niemiecki). Więcej…

 

 

Kwiaty

Kwiaty są wymagającymi i najczęściej bardzo kruchymi roślinami. Ich piękno, niestety, jest przemijające i zawsze zbyt krótko trwa chwila, w której możemy nacieszyć oko widokiem kwitnących róż, irysów czy bzu. Z tego powodu artyści starali się uwiecznić je w swych dziełach. W książce zamieściliśmy 183 wizerunki kwiatów takich artystów jak: Maria Sybilla Merian (1705), Johann Wilhelm Weinmann (1737), Louis van Houtte (1854-1858), Helena Drzewiecka (1815-1820) i Cyprian Kamil Norwid. Specjalne miejsce zajmują litografie Jeana Grandville`a przedstawiające personifikacje licznych kwiatów. Artysta narysował je jako piękne kobiety ubrane w stroje uoasabiające dany gatunek kwiatu. Do kontaktu z książką zachęcić także powinna pierwsza strona, po dotknięciu której ujawnia się zapach storczyka. Wydanie w podwójnej wersji językowej (j. polski, j. niemiecki). Więcej…

 

 

Gdańsk. Album widoków

W niniejszej książce zamieszczone zostały reprodukcje zarówno z dzieł wydanych zagranicą, a znajdujących się w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN, jak też oryginalnej grafiki gdańskich artystów, przechowywanej w Dziale Grafiki tejże Biblioteki. Świadczą one o niepowtarzalnym klimacie Gdańska, jego bogactwie i kulturze mieszkańców dumnych ze swojego miasta. W naszym albumie zamieszczamy 126 reprodukcji przedstawiających widoki Gdańska i okolic, od tych najdawniejszych pochodzących z XVI wieku do widoków Gdańska z XVIII wieku. Wydawnictwo zostało przygotowane w potrójnej wersji językowej (j. polski, j. angielski, j. niemiecki). Więcej…

 

Pejzaże Władysława Orkana. Gorce, Tatry, Podhale


Władysław Orkan (Franciszek Ksawery Smaciarz) to zapomniany już poeta, przenikliwy liryk i epik trudu egzystencji ludu podhalańskiego. To także krytyk literacki, recenzent i autor esejów poświęconych sztuce. To także społecznik i działacz regionalizmu polskiego – był współtwórcą i pierwszym prezesem Związku Podhalan. W naszym albumie ukazujemy Gorce, Tatry, Podhale – ukochane tereny Władysława Orkana, z którymi tak bardzo był związany. Piękno polskich gór możemy poznać poprzez zamieszczone tutaj obrazy olejne, akwarele, ryciny m.in. Jana Nepomucena Głowackiego, Aleksandra Kotsisa, Wojciecha Gersona, Stanisława Witkiewicza, Włodzimierza Tetmajera, Stefana Filipkiewicza, Leona Wyczółkowskiego i innych czołowych polskich malarzy. Książka w cudowny sposób przybliża nam piękno Tatr i Podhala. Całość została przygotowana w potrójnej wersji językowej (j. polski, j. niemiecki, j. angielski). Więcej…

 

 

Skarby Biblioteki JagiellońskiejBiblioteka Jagiellońska
jest centralną biblioteką Uniwersytetu Jagiellońskiego, pełniącą również funkcje Narodowego Archiwum Książki i biblioteki publicznej. Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej powstawały w wyniku procesu dydaktycznego prowadzonego od czasu fundacji uczelni w 1364 roku do dnia dzisiejszego. Skarby zgromadzone przez profesorów, studentów i bibliotekarzy w ciągu sześciu wieków stały się skarbami nie tylko Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowa i Polski, lecz także, jak w przypadku autografów Mikołaja Kopernika i Fryderyka Chopina, świadectwami światowego dziedzictwa kulturowego. Album Skarby Biblioteki Jagiellońskiej zawiera 178 najcenniejszych obiektów zgromadzonych w Bibliotece Jagiellońskiej, wybranych przez jej pracowników. Więcej…

 

Banderia Prutenorum

Banderia Prutenorum, dzieło historyka Jana Długosza i malarza krakowskiego Stanisława Durinka, zawiera ikonograficzne przedstawienia 56 chorągwi krzyżackich zdobytych przez Polaków i Litwinów w wojnach Władysława Jagiełły z zakonem krzyżackim: 1410 pod Grunwaldem (48) i Koronowem (1), 1431 pod Nakłem (4) oraz w 3 innych bitwach. Średniowieczne dzieło jest jednym z najcenniejszych zabytków Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Przedstawiamy w naszej publikacji reprodukcję w/w działa Długosza wraz z dokładnym opisem historycznym i ikonografią bitwy pod Grunwaldem. Album wydany został w podwójnej wersji językowej (j. polski, j. angielski). Więcej…

 

 

 

Album Jana Matejki

Jan Matejko to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych polskich malarzy, uważany za twórcę malarstwa historycznego. Artysta cieszył się niezwykłym uznaniem w kraju, zarówno ze względu na swą działalność artystyczną jak i patriotyczną W 1876 roku nakładem Salomona Lewentala wydano album, gdzie pokazano praktycznie wszystkie dzieła Matejki, które ujrzały światło dzienne przed tą datą. Prezentujemy reprodukcję tegoż Albumu Jana Matejki, wraz z współczesnymi mu opisami Kazimierza Władysława Wójcickiego. W drugiej części wydawnictwa przedstawiamy współcześnie wykonane reprodukcje obrazów Jana Matejki – wybierając do publikacji także te mniej znane oraz fotografie polichromii wykonanych według projektów artysty. Więcej…

Kraków i okolice. Album widoków. XIX wiek

Kraków i okolice. Album widoków. XIX wiek zawiera 119 barwnych litografii przedstawiających fragmenty konterfektów XXI-wiecznego Krakowa i najbliższych okolic. Zamieściliśmy w niej niepublikowane wcześniej rysunki Stanisława Tondosa i Juliusza Kossaka z 1881 roku, a także prace Franciszka Stroobanta, Jana Nepomucena Głowackiego, Henryka Waltera, Jędrzeja Brydaka, Leona Wyczółkowskiego, Macieja Bogusza Stęczyńskiego, Filipa Pokutyńskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Wojciecha Weissa, Carla Berndta, Mieczysława Serwina – Orackiego. Wydawnictwo zostało przygotowane w potrójnej wersji językowej. Więcej…

 

Stanisław Wyspiański Dzieła Malarskie

82 lata temu w 1925 roku nakładem Instytutu Wydawniczego „Bibljoteka Polska” ukazała się publikacja Stanisław Wyspiański. Dzieła Malarskie. Wydaliśmy reprodukcję tego dzieła – dzieła niezwykłego, bo dotyczącego szczególnego egzemplarza, należącego do Jana Gawrońskiego, ofiarowanego Benito Mussoliniemu, a następnie gen. Władysławowi Andersowi. Obecnie książka ta znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Dzieje tego dzieła opisał profesor Franciszek Ziejka. Książka jest podzielona na trzy części. Więcej…

 

 

 

 

Warszawa i okolice. Album widoków.

Warszawa i okolice. Album widoków zawiera 163 barwnych litografii i reprodukcji XVIII i XIX wiecznej Warszawy i jej najbliższych okolic. Zamieściliśmy w niej rysunki takich artystów jak: Barnardo Bellotto, Zygmunt Vogel, Karol Alberti, Aleksander Majerski, Wojciech Gerson, Julian Cegliński, Maurycy Scholtz, Carl Wilhelm Ullrich, Franciszek Schuster, Maksymilian Fajans, Napoleon Orda, Armand Thèophile Cassagne, Jules Blondeau, B. Czernof. Opis XVIII i XIX-wiecznej Warszawy oraz krótką charakterystykę zamieszczonych reprodukcji przedstawił dr Andrzej Sołtan, wicedyrektor ds. merytorycznych Muzeum Historycznego Miasta Warszawy. Wydawnictwo zostało przygotowane w potrójnej wersji językowej. (Nakład wyczerpany) Więcej…

 

 

Dziecko w malarstwie