Stanisław Wyspiański. Dzieła malarskie

82 lata temu w 1925 roku nakładem Instytutu Wydawniczego „Bibljoteka Polska” ukazała się publikacja Stanisław Wyspiański. Dzieła Malarskie. Wydaliśmy reprodukcję tego dzieła – dzieła niezwykłego, bo dotyczącego szczególnego egzemplarza, należącego do Jana Gawrońskiego, ofiarowanego Benito Mussoliniemu, a następnie gen. Władysławowi Andersowi. Obecnie książka ta znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Dzieje tego dzieła opisał profesor Franciszek Ziejka. Książka jest podzielona na trzy części. W pierwszej opisowej Stanisława Wyspiańskiego wspominają Stanisław Przybyszewski i Tadeusz Żuk-Skarszewski. W drugiej części Stanisław Świerz skatalogował wszystkie mu znane dzieła malarskie Stanisława Wyspiańskiego. 554 dzieła zestawił w porządku chronologicznym. Trzecia część książki zawiera 86 tablic zawierających reprodukcje najciekawszych dzieł Stanisława Wyspiańskiego. Wiele z nich można oglądać tylko tutaj, nie zachowały się do naszych czasów, a wydrukowane reprodukcje dostarczają niezapomnianych wrażeń artystycznych.