Józef Piłsudski

Józef Piłsudski (1867 – 1935). Kim był, co czynił, jak żył – wiedziało kiedyś każde dziecko; w szkole i w domu kultywowano jego mitologiczne niemal czyny. Wiedza ta miała różne oblicza na przestrzeni ostatniego wieku. W okresie międzywojennym śpiewano o nim pieśni, organizowano uroczyste akademie każdego 19 marca – w dniu imienin. W czasie okupacji niemieckiej jego mit nieco przybladł, wielu czyniło jego obóz odpowiedzialnym za klęskę wrześniową 1939 roku. W powojennej rzeczywistości, wbrew oficjalnej propagandzie, mit tej postaci nie zaginął, przetrwał. Po upadku komunizmu, po 1989 roku na nowo odtworzona została legenda.